Tác giả: Design Bảo Bảo

Tôi tên là Bảo Bảo là một nhà quản trị web và Design. Tôi ở TPHCM và làm công việc này được gần 6 năm, đó là khoảng thời gian tôi tích lũy được khá nhiều kiến thức và nội thất đặt biệt là nội thất gỗ.