TỔ CHỨC NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SX TMDV KHẢI HỒNG

CHỦ TỊCH CÔNG TY:
Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)

Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Bà: Lê Thị Thu Sương

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông: Trần Hóa

Cán bộ Kế toán

Ông: Phạm Đình Ninh
Bà: Nguyễn Thị Hải Yến

 

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Ông: Trần Văn Quyết

BỘ PHẬN MARKETING

Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung (kiêm nhiệm)

 

Ông: Nguyễn Xuân Quý
Ông: Phạm Thế Quyền

 

 

TRƯỞNG PHÒNG XNK

Bà: Hoàng Mai

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ

Bà: Tô Thị Liệu

QUẢN ĐỐC XƯỞNG PHÔI

Ông: Đỗ Thanh Bình

Cán bộ phụ trách các chuyền trong xưởng phôi:

QUẢN ĐỐC XƯỞNG SƠN – THÀNH PHẨM

Ông: Trần Văn Được

Cán bộ phụ trách các chuyền trong xưởng sơn – thành phẩm:

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Ông: Nguyễn Thanh Phong

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN KHU VỰC NỘI ĐỊA

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Và hơn 400 công nhân lành nghề

Xem thêm về GIÁ TRỊ CỐT LÕI của HI FURNITURE
Xem thêm về TẦM NHÌN – SỨ MỆNH của HI FURNITURE
Xem thêm về QUY MÔ SẢN XUẤT của HI FURNITURE
Xem thêm về QUY MÔ KINH DOANH của HI FURNITURE
Tìm hiểu thêm về CEO Nguyễn Thị Hồng Dung